Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

 KUNRATICE  

                                                                                                                                                          

ObrazekObrazek

 

 

 

                                                                                                        (německy Kunnersdorf bei Friedland ) je obec na severu České republiky, v okrese Liberec,  v libereckém kraji.  Leží ve Frýdlantském výběžku asi 3,5 km západně od města Frýdlantu na silnici nedaleko hraničního přechodu do Bogatynie.

                                                                                                      

Kunratice jsou jednou z nejstarších obcí na Frýdlantsku – zmiňovány jsou již roku 1377, kdy je uváděn plebán při zdejším kostele Všech svatých.

Vždy ležely při frekventované obchodní cestě z Frýdlantska na Žitavsko, což jim přinášelo prosperitu v době míru a mnoho strastí a škod v době válek.

Po těchto útrapách dosáhly Kunratice své původní lidnatosti až v 18. století, v roce 1833 zde žilo ve 100 domech 531 obyvatel.

Na začátku 20. století měla obec 833 obyvatel ve 142 domech, od té doby však počet obyvatel klesá.  V současnosti u nás žije okolo 380 obyvatel.

A nyní už k historii hasičů.

Píše se rok 1876 a německé obyvatelstvo zakládá v obci sbor hasičů - velitelem byl Jindřich Pfeifer a členská základna čítala 96 mužů.

I když to byli Němci, kteří sbor založili, hlásíme se k tomuto datu vzniku také, bohužel nám obecní kronika z období let 1876 - 1945 poskytla z minulosti hasičského spolku jen střípky.

30. března 1932 byla objednána motorová stříkačka od firmy Hanz Flader, Pleil - Sorgental u Weipert za cenu 23 750 Kč.

22. května 1932 odpoledne byla  dodána a při cvičení byla členům sboru předvedena.

Dne 10. července 1932 byla uspořádaná hasičská sláva, které se zůčastnily okolní hasičské sbory a stříkačka byla slavnostně předána.

Roku 1936 byla sborem dobrovolných hasičů zakoupena elektrická siréna. Cena sirény byla 2000 Kč, peníze byly získány z dobročinných darů. Instalaci na věž zaplatila obec a stála rovněž 2000 Kč.

Po válce kdy vznikl český hasičský sbor se o historii hasičů v Kunraticích dovídáme více,neboť jejich minulost retrospektivně vystopoval a zapsal v dubnu roku 1985 p. Karel Reiber, který pak vedl hasičskou kroniku až do roku 1991.

Z této kroniky se dovídáme, že se 21. 8. 1945 konala ustavující schůze, kde byl za přítomnosti okresního velitele Jana Kozmana

zvolen výbor Dobrovolného hasičského sboru - ve složení:

                                                                                                      

 

 • Řezníček Josef - starosta sboru
 • Petrnoušek Jan - velitel
 • Svoboda Václav - podvelitel
 • Brzák František - jednatel
 • Kadlec Josef - pokladník
 • Drahoňovský Ladislav - strojmistr
 • Brož Rudolf - zbrojmistr
 • Drápalík Jan - revizor účtu
 • Lukáš František - revizor účtu

                                                                                                      

 

Nutno dodat, že hlavní zakladatelé byli Jan Petrnoušek a Václav Svoboda, kteří ustavující schůzi svolali a zajistili.

 

Obrazek

Jedni ze zakládajících členů českého sboru hasičů v Kunraticích

Horní řada z leva: Dostál; Lachman; Veber; Rudolf; Drapák J.; Šulc; Šustr; Fidra

Dolní řada z leva: Kadlec; Petrnoušek J.; Kerda st.; Kerda ml.

                                                                                                      

 

Dne 30. 9. 1945 byla uspořádána "Hasičská slavnost" , při které byla předána hasičská zbrojnice a inventář.

Obrazek

vlevo štítem k vám - hasičská zbrojnice, vpravo hasičská věž na sušení hadic,

v popředí kabiny fotbalového mužstva.

                                                                                                      

Již 18. 10. 1945 absolvovali čelnové sboru první požární zásah, když v 6:30 strážmistr Rampa vyrozuměl velitele sboru o požáru ve Viskonitovém závodě (později Elitex) ve Frýdlantě.V 6:45 náš sbor již zahájil ochranné práce při požáru, byl nejprvnějším sborem na místě zásahu a také požár sám lokalizoval, jak svědčí doklad vystavený tamním vedením: Nebýt Kunratického sboru, byly by škody větší. Na požářišti zůstal do 11:00, do Kunratic se vrátil v 11:30.

V roce 1948 se vrátil zvon z místního kostela Všech svatých, proto se dne 18. 7. 1948 konala "slavnost zavěšení zvonu". Zvon byl uložen na vlečném voze hasičského automobilu zahalen státní vlajkou a na stranách vozu stály družičky. Slavnostní průvod prošel obcí od horní křižovatky až ke kostelu, kde byl vykonán slavnostní obřad. Po skončení projevů, byl členy hasičského sboru zvon zavěšen na věži kostela.

K 31. 12. 1948 vlastní sbor jednu závěsnou motorovou dvoutaktní stříkačku a jeden automobil značky Steyer - 8 válec. Stav členstva - 23 mužů a 2 ženy

                                                                                                      

 • Jos. Kadlec - starosta
 • V. Bartáček - velitel
 • Fr. Petrnoušek - jednatel

                                                                                                      

Dne 23. 8. 1950 o 1:00 hodině ranní byla většina obyvatel obce probuzena údreem blesku. Ač celkem poklidná noc s málo zataženou oblohou byla svědkem velkého požáru. Tento ojedinělý blesk zapálil stodolu u čp. 6 zemědělce Aloise Kozáka. V okamžiku vzplála celá stodola, ze které zbyli pouze zděné štíty. Našemu sboru se podařilo uchránit alespoň obytné stavení. V ohni zahynula 1 březí prasnice, 1 koza, několik hus, kachen a slepic.Oheň zničil veškerou uloženou úrodu a zemědělské stroje.

Dne 28. 9. 1952 v půl deváté dopoledne vypukl z neznámých příčin požár stodoly na Státním statku čp. 14. Požár vznikl uvnitř stodoly plné sena a slámy. Přes veškeré úsilí mnoha požárních sborů lehla popelem.

                                                                                                      

 

 

 

Obrazek

Předseda MNV Jan Pešek (vlevo) s Františkem Dostálem u požární stříkačky PS 8

(místo: mostek za základní školou)

                                                                                                      

 

 

V roce 1957 se podél trati do Dětřichova vznítila tráva a požár se šířil až do nádraží Kunratice. Zde bylo zachváceno dřevěné nákladní skladiště, které bylo zcela zničeno. Národní podnik Totex zde měl nepotřebné zásoby, které požár znehodnotil. Škoda byla vyčíslena na 50 000 Kčs.

 

Každý rok náš sbor pořádal různé kulturní akce, mezi které patřily Josefovské zábavy, hasičské plesy, maškarní bály a mnoho jiných tanečních veselic. Jeden čas naši členové také hráli divadlo.

V roce 1971 zajistil MNV pro sbor nové auto - speciální požární vozidlo od Čsl. lidové armády z Liberce AS16 PRAGA RN. V tomto roce náš sbor obdržel rovněž agregát PS 12.

Před tímto vozem byl ve výjezdu zařazen dopravní automobil A 150 (Aero) - tzv. Áčko. Tento vůz byl po autonehodě odepsán.

                                                                                                      

Obrazek

Na snímku je vidět část vozu A 150 s následky po nehodě. Vůz se vyráběl  pod značkou Aero, Praga, nebo Škoda.

                                                                                                      

Erénka, jak se říkávalo vozu Praga RN u nás sloužila až do začátku devadesátých let, kdy byl pořízen nový vůz Avia.

Obrazek

AS 16 Praga RN a v popředí naše družstvo na soutěži v Zátiší (1974)

K lítosti členů sboru a do dnes z neznámých důvodů bylo rozhodnuto na MěNV ve Frýdlantu, že bude vůz po odhlášení z výjezdu odstrojen a zničen.

Obrazek

Smutný konec služby naší Erénky (1982)

                                                                                                      

V roce 1972 se započalo s výstavbou velké víceúčelové nádrže v horní části obce (nyní používanou jako koupaliště).

 

 Obrazek   Obrazek

Pohledy na rozestavěnou víceúčelovou nádrž

 

V tomto roce dostala požární zbrojnice nová plechová vrata a byla opravena i střecha.

Obrazek

 

Naši členové se účastnili i mnoha brigád, při kterých pomáhali státnímu statku, obci, udržovali výstroj a výzbroj v akceschopném stavu, vydělávali na svozu starého železa.

   Obrazek    Obrazek

V roce 1979 svezli naši hasiči rekordnívh 113q železa.

Hasiči v se podíleli v obci i na výstavbě prodejny potravin (1979), fotbalových kabin (1980) a přestavbě hospody.

Obrazek

Výstavba fotbalových kabin: od leva horní řada - Farský Miloš, Reiber Karel, Pospíchal Bohumil,  Štrait Jan. dolní řada - Janoušek Josef,  Květ Antonín a Šulc Jindřich.

 

Obrazek

 Výstavba prodejny potravin

Obrazek

Přestavba hospody

Dnem 1. 7. 1980 Byla naše obec integrována do města Frýdlantu a tímto dnem spadá SPO Kunratice pod městský SPO Frýdlant. Na MěNV Frýdlant byla podána žádost o nové auto. Požadován byl vůz Avia, přestavba byla vyčíslena na 80 000 Kčs.

Dne 2. 6. 1981 byl vůz Avia dovezen z Příbrami, přestavba byla ihned objednána u ČSAO (Českolslovenské automobilové opravny) Mníšek.

 

 

 

 

Obrazek

Novější  vůz Avia A 30, r. v.  1974 - ve výjezdu je ještě dnes.

V tomto roce byl zaznamenán požár ČSSS čp. 1 , kde shořela střecha nad stávajícím clévem.Dobytek byl včas vyveden. Starý klenutý strop nebyl poškozen a ztráta byla pouze v uskladněném seně. Vedlejší chlév s mladým skotem - býčky byl uchráněn.

       Obrazek   Obrazek

Významnou součástí hasičského života byli soutěže v požárním sportu, kterých se náš sbor v hojné míře účastnil a dosahoval výborných výsledků. Ať to byli soutěže ve Frýdlantu, Dětřichově, Heřmanicích, Arnolticích, Zátiší, nebo v Kunraticích.

 

 Obrazek   Obrazek

             Soutěž ve Frýdlantě          Soutěž v Dětřichově

 

 Obrazek  Obrazek

             Soutěž v Heřmanicích       Soutěž v Arnolticích

 

 Obrazek  Obrazek

             Soutěž v Zátiší          Soutěž v Kunraticích

 

 

V doplňování informací z historie budeme pokračovat

(stránky jsou ve vývoji)